0 دیدگاه

سلام روز خوش
صفحه ای رو با پچ درست کردم و حالا میخوام گرید گذاری کنم و با پنلینگ تولز پترنی رو درسم کنم ولی صفحه تریم شده پچ فعال میشه که اضافه هایی داره
دستوری که حافظه تریم شدن صفحه رو پاک میکرد چی بود؟ طوری که لبه های ترین شده. لبه نهایی صفحه تعریف بشه

محمد نیکوکار پرسش را پاسخ داد ۱۹ تیر ۹۷