0 دیدگاه

با سلام ..

۱-در این پروزه که نوعی طراحی بال به حساب می اید  به این منظور اول فایل نقاط را ایمپورت کردم و بعد از ان به یک مقدار ان را scale  کردم و بعد از ان در یک فاصله مشخص(move) گذاشتم سوالم اینجاس که بعد از ان که move راانجام دادم شکل scale شده هنوز داخل ایرفویل بزرگ مونده (در عکس اول ) در صورتی که میخواهم اینطور نباشد ( همانطور که در عکس دوم ملاحظه میفرمایید)

۲- سوال دومم این هست که در محیط راینو برای اینکه دو نقطه را روی هرکدام از شکل ها ( منظورم یکی ایرفویل بزرگ و یگی دیگر شکل scale شده می باشد که move شده است ) بگذارم ,  اول اینکه روی ایرفویل بزرگ انتها و ابتدا تنونستم نقاط رو بگذارم ولی روی شکل scale شده نتونستم چنین کاری رو انجام بدم ؟

https://www.dropbox.com/s/pd5n4uo2fmn94ek/photo_2019-06-19_00-00-19.jpg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/8g847m3ezyih81i/Photo%206-19-19%2C%201%2018%2053%20AM%20%281%29.jpg?dl=0

با تشکر

محمد نیکوکار پرسش را پاسخ داد ۳۰ خرداد ۹۸