سلام

جه راهکاری برای کم کردن خروجی مدل ساخته شده در راینو وجود داره؟

(مدل ساخته شده در سایز۶۰*۹۰ سانتی متر حجمی حدود ۸۵ مگابایت دارد. –  curves, 407 surfaces, 305 polysurfaces, 9 extrusions) متاسفانه سایت عکس رو الصاق نمی کند.

در صورت طراحی مدل های مشابه آیا امکان ترکیب آن ها به عنوان یک مجموعه در راینو خواهد بود. چون حجم مجموع مدل ها ممکن است در حدود ۵۰۰ الی یک گیگابایت شود.

akbar valibeigi پرسید ۶ دی ۹۷