0 دیدگاه

چرا در ماتریکس ٩، روی ring rail کلیک می کنم عمل نمی کند؟ همچنین از منوی builder هم فقط دو سه تای آن که مربوط به clayo هستن عمل می کنند. ممنون می شوم راهنمایی کنید

محمد نیکوکار وضعیت را به انتشار تغییر داد ۲ بهمن ۰۰