0 دیدگاه

چرا در راینو شکل‌های منحنی دار و پر پیچ و خم اکسترود می‌شوند ولی فقط به صورت خطی و حجم ندارند

محمد نیکوکار وضعیت را به انتشار تغییر داد ۱۷ بهمن ۹۹