سلام

طبق راهنمای نصب سایت شما و لینک دانلود موجود برنامه را نصب کردم ولی در نهایت بعد از انجام نمامی موارد ذکر شده در مراحل نصب هنگام اجرای برنامه خطا میدهد :

rhino is out of date you must be at least runing Rhino 5.0 SR3 , 26 Apr 2013

لطفا راهنمایی کنید . ممنون