پنجره های دید سیاه هستن و صفحه شطرنجی وجود ندارد و امکان دیدن رسم اشکال میسر نیست راه حلش چیه

با تشکر

میلاد حسنی پرسید ۴ شهریور ۰۲