سلام. چرا موقع پرینت گرفتن خطوط و متن ها کمرنگ پرینت گرفته میشه. در صورتی که وقتی بصورت عکس پروژه رو ذخیره و پرینت میگیرم پر رنگ هست.

akbar valibeigi پرسید ۲۹ مهر ۹۷