جناب نیکوکار عزیز.

مفهوم شل چیست و در مواقعی که یک آبجکت قرار است برای پرینتر سه بعدی ارسال شود. اگر ماتریکس آن را پاس نکند چگونه بایست آن را برطرف کرد؟