0 دیدگاه

با سلام مجدد
چند سوال دارم لطف می کنید پاسخ بدین
۱- چطوری میشه در پرسپکتیو به جای نمای بالا نمای چپ رو قرار داد یعنی نماهای قابل رویت راست چپ و جلو باشه

۲- فرض کنید شکلی شبیه مثلث داریم که در نمای جلو و راست دارای زائده هست و ما قصد داریم در نمای پرسپکتیو مثلث ها را مونتاژ کنیم به طوری که مثلث ها تحت یک زاویه خاص از قسمت زائده ها در هم چفت شوند(با هم برخورد داشته باشند) از چه دستوری  برای این هم امتدادی باید استفاده کرد

محمد نیکوکار پرسش را پاسخ داد ۱۲ اردیبهشت ۰۱