در نماهای راینو وقتی تصویری را با دستور Pictureframe وارد می‌کنم به صورت یک سطح سفید رنگ دیده می‌شود. چطور این مشکل را حل کنم؟