با سلام

در نرم افزار راینو ۴، toolbar به طور کامل پریده .چندین بار tool bar reset

،tool bar رو زدم اما هیچ تغییری نکرده و پنجره ای باز میشه با دو گزینه ریفالت و تی اس وی لاین  که اونام غیر فعالن