0 دیدگاه

با درود، معادل f4 ماتریکس در راینو چه دکمه ای هست و یا با کدام دستور مرکز سی پلن رو مثلا برای ابتدای یک خط باید تایین کرد

محمد نیکوکار پرسش را پاسخ داد ۱۳ آبان ۹۸