0 دیدگاه

آیا معادل دستورات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌boundary و region و xline اتوکد در راینو هست؟

محمد نیکوکار پرسش را پاسخ داد ۲ آذر ۹۷