درودبرشما

ممنون میشم اگه مشکل بنده رو فیکس بکنین.

بعدازنصب vray 3.4درراینو،ابتدا همه چیزعالیه ورندرروباسرعت میگیره ولی متاصفانه بعدازبالا آمدن مجدد دیگه خبری از vray نیست.هرچند که آیکونها وجوددارد ولی درتمام قسمتها خطال not found رو میده

ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید