سلام . در سایت راینو چنین دستوری را برای محاسبه معادلات ریاضی نوشته و من تست کردم جواب نمی ده.لطفا راهنمایی بفرمایید.

http://docs.mcneel.com/rhino/5/help/en-us/index.htm#user_interface/command-line_calculator.htm%3FTocPath%3DUtilities%7C_____7