0 دیدگاه

با درود
وقتی از دستور ArraySrf استفاده میکنم شی انتخاب شده زیر سطح قرار میگیره.

محمد نیکوکار پرسش را پاسخ داد ۱۹ خرداد ۹۷