سلام. نحوه فراخوانی و یا فعال کردن دستور sub D در راینو ۶ بتا را توضیح بفرمایید.