0 دیدگاه

با سلام و احترام
علت نشان ندادن احجام در حالت وایرفریم ولی نمایش آنها در حالت رندر چه میتواند باشد

به پرسش پاسخ داد