سلام به مدیر محترم سایت

وقتی ماتریکس را اجرا میکنم پیغام failed to connect to Rhino ظاهر میشه و برنامه اجرا نمیشه

لطفا راهنمایی کنید ممنون

به پرسش پاسخ داد