0 دیدگاه

سلام آقای نیکوکار
چه طور طرحی که روی یک فایل سه بعدی( ۳ِd ) مثلا  قالب کفش کشیده ایم را به دو بعد تبدیل کنیم یا اینکه فایل سه بعدی رو به سرفیس تبدیل کنیم

محمد نیکوکار وضعیت را به انتشار تغییر داد ۴ مهر ۹۷