0 دیدگاه

سلام. راینو ی من چینی ه زبانش. چجوری انگلیسیش کنم؟

محمد نیکوکار پرسش را پاسخ داد ۱۴ آذر ۹۷