در نمایش رنگ های لایه ها هنگام طراحی فقط خط دور کار به رنگ آن لایه دیده می شود و نه همه آبجکت. می خواهم آبجکت هر لایه کاملا به همان رنگ دیده شود و نه فقط خط دور آن.