0 دیدگاه

موقع باز کردن کد ۲ میخواد که وقتی کد وارد میکنم تیگ سبز نمیشه ؟

محمد نیکوکار پرسش را پاسخ داد ۱۲ مرداد ۹۷