آیا راهی برای ذخیره کردن دایمنشن وجود دارد و یا آیا یک تمپلت را با یک دایمنشن تعریف شده می توان ذخیره نمود؟

محمد نیکوکار پرسش را پاسخ داد ۱۴ آذر ۹۷