با عرض سلام
نحوه ذخیره سازی فایلهای راینو با فرمتهای دیگر مثلاigs در مک چگونه است
با تشکر