سلام. لطفا در مورد دستورات make uniform , makeuniformuv توضیح بفرمایید.