سلام.  بعد از دستور add guide خطوط راهنما پنهان می مانند. برای آشکار سازی دائم آیا راهی هست؟

محمد نیکوکار پرسش را پاسخ داد ۱۴ آذر ۹۷