0 دیدگاه

آیا در راینو دستوری همانند flatten (فلتن) برای از بین بردن z که در اتوکد هست در راینو داریم؟

محمد نیکوکار پرسش را پاسخ داد ۵ شهریور ۰۱