0 دیدگاه

سلام.دستورات display در راینو عمل نمیکنن.مثل shaded و wirefram و …هیچکدوم در زمان حجم سازی اجرا نمیکنن.

محمد نیکوکار وضعیت را به انتشار تغییر داد ۲۱ فروردین ۹۹