در میان ابزارهای نوارابزار Circle ابزارهای متنوعی برای ایجاد دایره با روش‌های مختلف در نظر گرفته شده است. اما ابزاری که بتوانیم دایره را براساس اندازه محیط آن ترسیم کنیم وجود ندارد. چنین ابزاری در صورت وجود برای ایجاد حلقه سایز در طراحی جواهرات می‌تواند بسیار پرکاربرد باشد.