0 دیدگاه

وقت بخیر . فایل راینو را وارد مکس کردم ولی نمیتوانم به ادیت پلی تبدیلش کنم و ادیتی روی طرح انجام بدم

و اینکه پلیگانها سه ضلعیه ، چطوری میشه این مشکل رو رفع کرد؟

محمد نیکوکار وضعیت را به انتشار تغییر داد ۱۹ اردیبهشت ۹۸