0 دیدگاه

https://www.dropbox.com/s/22jcue6hde9vw1k/grass%20hopper.png?dl=0

https://www.dropbox.com/s/3j6shrwd04ceb57/rhino.JPG?dl=0

با سلام

این دو تا عکس که فرستادم یک مربوط به راینو که تکمیل شده و دیگری مربوط به gh هست که تا حدی کامل شده و نیاز به راهنمایی برای تکمیل ان میخواهم مشکل اینجاس که حجم بین دایره وبیضی رو نمی تونم در بیارم ؟

( به نکته ای که برخوردم این بود که دو تا خروجی از خروجی  orient geometry از بیضی و خروجی از orient geometry از دایره  نمی تونن به ورودیsweep section  وصل بشن )

**فایل grass hopper و فایل مربوط به راینو را در زیر گذاشتم .**

https://drive.google.com/file/d/1irNBGOKj-OQhgglTjdE41hRmxMqSCCTu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rZ3nej0Xyiyza3wAn9yHocW-c6rTBxoE/view?usp=sharing

محمد نیکوکار پرسش را پاسخ داد ۲۷ خرداد ۹۸