سلام . وقتی شکلی رو ترسیم کردم و بعد می خام ویرایشش کنم باید چیکار کنم ؟

باتشکر