با سلام
۱- فرض بفرمایید خطی رو با زاویه ۴۳.۲ درجه می خواهیم نسبت به خط دیگری ترسیم کنیم بنده از مختصات نسبی استفاده می کنم اما جواب نمی گیرم همچنین با تغیر گامبال و هم امتداد کردن محور x با خطی که قرار است مبدا چرخش باشه این کارو میکنم بازهم به مطلوب نمی رسم

۲- چگونه می شود پس از ترسیم پرسپکتیو،قطعات در نماها رو با دید مستقیم مشاهده کرد فرض بفرمایید نماهای  بالا روبرو و راست تحت زاویه هستند و در نماهای مربوطه قاعدتا ممکنه کج و یا دفرمه دیده شوند حال قصد داریم قطعات رو برشکاری کنیم بنابراین نیاز است قطعات در نماهای مختلف تفکیک شده و شکل اصلی آنها بره برای برشکاری
آیا دستوری برای تفکیک نماها(قطعات) پس از ترسیم پرسپکتیو بطور واضح وجود دارد.

محمد نیکوکار پرسش را پاسخ داد ۳۰ اردیبهشت ۰۱