0 دیدگاه

اگه صطحی و extrude surface بزنیم داخل برنامه مکس این صطح متریال میگیره؟؟

در واقع اگه solid نباشه و surface باشه متریال میگیره؟

محمد نیکوکار وضعیت را به انتشار تغییر داد ۱۴ آبان ۹۸