با عرض سلام
هنگام اندازی گیری با ابزار linear dimension در راینو نسخه مک اعداد به صورت اشکال خاصی نمایش داده می شوند و اصلا عدد داده شده معلوم نیست.لطفا در مورد رفع این مشکل راهنمایی بفرمایید
با تشکر