0
golsa_om

تب لایه ها در پنجره پنل آیکونش وجود داره اما نمیشه ازش استفاده ای کرد. با کلیک کردن یک صفحه خالی فقط نمایان میشه و امکان لایه گذاری وجود نداره. از قسمت منو پنلز هم گزینه لایه ها تیک داره. با ریست کردن تولبارها و حتی حذف و نصب مجدد نرم افزار هم درست نشد.

golsa_om پرسش را ویرایش کرد